Återställ våtmarker!

Vi befinner oss i klimatkatastrof och närmar oss snabbt en samhällskollaps. Kampen för att rädda mänskligheten har börjat. Vi behöver gå ut i fredligt motstånd tills regeringen tar ansvar och återställer våra livskraftiga och koldioxidbindande våtmarker.

Vi är precis som du

Vi som bjuder in till detta är djupt oroliga över vart allt är på väg. Vi känner frustration över att inget görs åt den globala uppvärmningen. När vi nyligen fick reda på mer om våtmarker blev vi förbluffade, hur visste vi inte om detta? Varför tar inte politikerna tag i det här, en förhållandevis enkel lösning för att drastiskt minska våra utsläpp?

Vi behöver vinna. Här har vi vår chans! Det är därför vi nu startar upp kampanjen Återställ Våtmarker och går in i civilt motstånd på riktigt, för vi har inte längre tid att låtsas.

Varmt välkomna att vara med!

"Den största rädslan vi har är inte att vara otillräcklig, den största rädslan vi har är rädslan av vår egen kraft"- Nelson Mandela

Återställ våtmarker

Uppdrag Granskning om Klimatbomben - Se den du med!

En tickande klimatbomb - som i tysthet släpper ut lika mycket koldioxid som biltrafiken. I Sverige finns platser som en gång band kol under våtmarker som myrar, kärr och mossar. Men när marken torrlades började den läcka växthusgaser. Det finns en lösning för att bromsa utsläppen som de flesta verkar vara överens om. Hur kommer det sig att regering efter regering misslyckas? Du ser filmen på Svt.play.

Uppdrag Granskning: Klimatbomben

Vi kommer göra vad som än krävs

I vår påbörjar vi ett motstånd likt Insulate Britain i Storbritannien. Under tre tillfällen fram till valet kommer vi göra civilt motstånd och kräva att regeringen återställer våtmarker. Det är en ofattbar skandal att politikerna inte vidtar åtgärder som på kort tid skulle sänka koldioxidutsläppen, öka den biologiska mångfalden, motverka översvämningar och förbättra tillgången på dricksvatten. Hur kan våra politiker säga sig arbeta för klimatomställning? Läs mer här >>

Insulate Britain